ด็อกเตอร์คล็อก

บริการซ่อมนาฬิกาทุกชนิด นาฬิกาโบราณ ตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น แขวนผนัง นาฬิกานก คุกคู(cuckoo)  หอนาฬิกา  www.doctorclock.net